Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Józsa László DSc

1935-ben született. Orvosi diplomáját Debrecenben, 1959-ben szerezte. Patológus  szakképesítést 1962-ben nyerte  el. 1959-1968 között Kecskeméten dolgozott patológusként. 1968 márciusában az Országos Traumatológiai Intézet patológus főorvosának nevezték ki. 1978-1986 között az Intézet tudományos és kutatási igazgatója. 1972-ben kandidátus, 1980-ban az orvostudomány doktora fokozatot  nyerte el.  1986-ban  a tamperei egyetemen kutató professzori kinevezést kapott. 1999-ben  nyugdíjba vonult, azóta  vidéken él. Fő kutatási területei: mozgásszervek patológiája, paleopatológia, orvostörténet, bizantinológia. Kilenc könyve  és 578 tanulmánya  jelent meg.