Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Péter Mihály DSc

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi Karán 1954-ben érdemoklevéllel végzett. Két évig falusi körorvos, majd ugyanazon egyetem Mikrobiológiai Tanszékén dolgozott, 1991-től tanszékvezető professzorként. 1999-ben 70 éves korában ment nyugdíjba. 1971-ben megszerezte az orvostudomány doktora fokozatot (Doctor scientiarum), 1998-tól az MTA külső tagja.

Kutatási területei: a nem-gonorrhoeás urethritisek kóroktana, az emberi szervezet normál mikroflórája, a szájüreg mikroflórájának biocönozis típusai, egyes sarjadzógombák és bélbaktériumok kölcsönhatása, felületi vizek mikróbás szennyezettsége, kórokozók túlélése létfeltételeik alsó határán, orvostörténet. 184 in extenso közölt dolgozata hazai és külföldi szakfolyóiratokban és gyűjteményes kötetekben jelent meg.

Tudomány- és orvostörténeti munkái: Társszerkesztője és társszerzője a Genersich Antal Emlékkönyvnek (Bp. 1994), A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos-és gyógyszerészképzés (Bp. 1995) c. kötetnek. Szerzője Az erdélyi fogorvoslás történetéből (Mvhely 2006), valamint Péter H. Máriával Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége 1906-2006 (Kvár 2006) c. köteteknek. Szintén együtt írtak fejezetet az EME 150 éves évfordulója alkalmából megjelent A tudomány és hivatás c. jubileumi kötetbe (Kvár, 2009). Orvosi szakszerkesztője és több címszó szerzője a 3. kötettől kezdődően a Romániai Magyar Irodalmi Lexikonnak.

Több hazai és magyar tudományos társaság tagja. Szakmai tevékenységéért Genersich Antal díjat (1998 és 2009), Fehér Dániel emlékérmet valamint Pápai Páriz Ferenc (2002) díjat, Arany János Emlékérmet (2004), Spielmann József díjat kapott (2005) kapott. 2006-ban Zsámboky emlékéremmel, 2010-ben Báthori István díjjal tüntették ki. 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta meg..