Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Péter H. Mária DSc

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karán 1958-ban gyógyszerész oklevelet, 1973-ban a gyógyszerész tudományok doktora fokozatot kapta meg a farmakognózia tárgyköréből. 1959-től 1994-ig a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar Farmakognóziai tanszékén dolgozott különböző beosztásban. Kutatási területei 1994-ig a gyógynövények vizsgálata, 1992-től az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai. Nyomtatásban megjelent 40 dolgozata gyógynövényekkel kapcsolatos, 60, pedig gyógyszerészettörténeti vonatkozású.

                Az Erdélyi Múzeum–Egyesület (EME) és a Magyar Egészségügyi Társaság (MET) alapító tagja (1994), Az EME Orvostudományi Szakosztályának titkára (1992–1994), a választmány tagja (1991–2001). Az Orvostudományi Értesítő szerkesztője (1992–1993), majd szerkesztőbizottsági tagja (1992–2001). Tagja a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak 2000-től, 2006-tól tiszteleti tag. A Magyar Gyógyszerészettörténeti Társaságnak alapító-, és 2003-tól tiszteleti tagja.

           A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szerkesztőbizottságának munkatársa a 2. kötettől kezdődően, gyógyszerészi szakszerkesztője, több címszó szerzője. Több fejezetet írt a Genersich Antal Emlékkönyvbe (Budapest 1994). Társszerkesztője és szerzője A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés c. kötetnek (Teleki László Alapítvány, Budapest 1995). Fejezetet írt több helytörténeti monográfiába (Viharban. Procardia 1994; A Maros megyei magyarság történetéből, Mentor 2001). Önálló kötete az Erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai (EME, Kolozsvár 2002). Férjével, Péter Mihállyal együtt írt könyve Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége 1906-2006 (EME, Kolozsvár 2006). Az EME 150 éves évfordulójára megjelent A tudomány és hivatás c. jubileumi kötetbe szintén együtt írtak fejezetet (2009).

          Munkásságáért 1998-ban és 2010-ben Genersich-díjat, 2006-ban Spielmann József díjat kapott, és a Magyar Orvostörténeti Társaság Zsámboky emlékéremmel jutalmazta. 2010-ben Pápai Ferenc díjjal és Mikó Imre éremmel tüntették ki.b