Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/21
dr. habil Krász Lilla PhD

KRÁSZ Lilla (1971)

1995-ben végzett az ELTE/BTK történelem-német szakon. 2001-ben szerzett Ph.D fokozatot. Jelenleg az ELTE/BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszékének adjunktusa. Tanulmányi és kutatói ösztöndíjasként hosszabb időt töltött Bécsben, Firenzében, Párizsban, Bordeaux-ban, Jénában, Heidelbergben, Wolfenbüttelben és Göttingenben. Kutatási területe a kora újkori nyugat-európai és magyar társadalom- és kultúrtörténet, kora újkori orvostörténet.

Eddig megjelent kötetei: A bába történeti szerepváltozása a 18. századi Magyarországon. Osiris, Budapest, 2003., Deáky Zita – Krász Lilla: Minden dolgok kezdete. A születés kultúrtörténete Magyarországon (XVI-XX. század). Századvég, Budapest, 2005., H. Balázs Éva- Krász Lilla – Kurucz György (szerk.):Hétköznapi élet Magyarországon a Habsburgok korában. Corvina, Budapest, 2007.é