Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Prof. dr. Forrai Judit DSc

Forrai Judit fogorvosi diplomáját a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi  Karán szerezte 1973-ban. Pályáját fogorvosként kezdte a Stomatológia Intézetben, majd az István kórház Rendelőintézetében. Fogszakorvosi vizsgát 1975-ben és társadalomorvostani szakvizsgát 1997-ben tett.  1988-ban az ELTE BTK történelem szakát, majd 1989-ben az ELTE BTK múzeológiai szakirányát végezte el. 1989-ben a Semmelweis Egyetem Orvostörténeti és Társadalomorvostani Intézetébe került, ahol a mai napig is dolgozik (fúzió után a mai Népegészségtani Intézetbe), mint egyetemi docens.

1997-ben az MTA kandidátusi minősítését szerezte meg („Egy társadalmi probléma medikalizálása: adalékok a budapesti prostitúció történetéhez” címmel), majd 2004-ben a DOTE-n habilitációs fokozatot nyert („Egészségpedagógia. Vizsgálatok a nemi nevelés körében” témával).

Kimagasló tudományos munkáját az orvostörténeti, neveléstudományi és társadalomorvostani területen végzi, az önálló orvostörténet munkacsoport vezetője. 2007-től az orvostörténeti oktatásban doktori iskolát létesített, jelenleg 6 hallgatóval, akikből egy már fokozatot szerzett 2009-ben, egy másik hallgató túl van a házi-védésen (2011), kettőnek fokozatszerzése folyamatban van. 1999 óta folyamatosan 5 OTKA pályázatot nyert, számtalan hazai és nemzetközi kutatás elismert vezetője.2010-ben a Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány és Orvostörténet online folyóiratot indította útjára.

1997 óta a Hátrányos helyzetűek egészségvédelme munkacsoport vezetője. A korszerű szexuálpedagógiai módszer kidolgozója, melyet tankönyvei fémjeleznek. Tankönyvcsaládokat írt serdülők és értelmi sérült fiatalok számára, melyeket hivatalos tankönyvvé nyilvánítottak (2002, 2008), valamint szociális hátránnyal élők számára. Prevenciós tevékenysége nemcsak közismert a hazai kutatók és szakemberek számára, hanem elismert nemzetközi kutató és aktivista is. Több egyetemen vezette be (ELTE, Széchenyi Egyetem, Kaposvári Egyetem, Wesley János Lelkészképző Főiskola) a szociális munkásképzésben speciális tárgyát a prostituáltak közegészségügyi problémáinak megoldását: ártalomcsökkentés és prevenciós módszereit aktív terepmunkával oktatással és tankönyveivel.

1991-ben megalapította a Sex Educatio Kiemelten Közhasznú Alapítványt, amelyben azóta is önkéntesként dolgozik.