Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Fröhlich Ida DSc

Egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem  Bölcsészettudományi Kar. Dékán (2000-2006).

A MTA doktora (2002), habilitált (1995), a történettudományok kandidátusa (1984), egyetemi doktor (1973).

Oktatás: 1973-1994 között különböző beosztásokban oktató az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszékén. 1994 óta oktató a PPKE BTK-n, 1995-től egyetemi tanár.

Kutatási terület: a perzsa-hellénisztikus kor (az ún. Második szentély kora) zsidóságának története, vallása és kultúrája.

 

Főbb publikációk:

Bibliai legendák a hellénisztikus zsidó történetírásban: Pseudo‑Philón Liber Antiquitatum Biblicarum‑a. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek Kiadványai 6, Budapest: ELTE 1973, 160 o.

‘Time and Times and Half a Time …’. Historical Consciousness in the Jewish Literature of the Persian and Hellenistic Eras. JSOT Supplement Series 19, Sheffield: Sheffield Academic Press 1996, 248 o.

A qumráni szövegek magyarul [The Texts of Qumran in Hungarian translation, with Introduction and Notes] Studia Orientalia 1, Piliscsaba: PPKE 1998, 478 p. Second, enlarged edition: Piliscsaba:- Budapest: PPKE - Szent István Kiadó 2000, 590 o.

’Festschrift’:

„With Wisdom as a Robe”. Qumran and Other Jewish Studies in Honour of Ida Fröhlich, eds. K.D. Dobos, M. Kőszeghy. Hebrew Bible Monographs 21, Sheffield: Sheffield Phoenix Press