Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Gazda István CSc

GAZDA István tudománytörténész 1973-ban szerzett diplomát az ELTE Természettudományi és Bölcsészettudományi Karán. Egyetemi doktori fokozatát művelődéstörténeti témakörben szerezte 1984-ben, kandidátusi fokozatát 1999-ben szerezte a történelemtudomány  témakörében.
1973-tól tíz esztendőn át a BME adjunktusaként dolgozott, 1984-től tíz esztendőn át az ELTE tudományos főmunkatársa volt. 1995 óta a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója. Tagja az MTA Tudomány- és Technikatörténeti, Művelődéstörténeti és Orvostörténeti
Bizottságainak, a Magyar Orvostörténelmi Társaság alelnöke, az Orvostörténeti Közlemények szerkesztőbizottsági tagja, a Jedlik Ányos Társaság alelnöke, a Szily Kálmán Alapítvány elnöke. "Magyar tudománytörténet" címmel elsőként írt tankönyvet a felsőfokú oktatási intézetek számára. Nagyszámú tankönyve és szakkönyve jelent meg a tudományok magyarországi története témakörében, a "Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára" sorozatban 80 kötetnyi, általa szerkesztett szakanyag látott napvilágot. A Zemplén Jolán
tudománytörténeti díj, a Zsámboki és Weszprémi orvostörténeti díj és a Bugát Pál Érem tulajdonosa.