Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kapronczay Károly DSc