Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Kapronczay Károly DSc