Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Vámos Éva CSc

Dr. Vámos Éva főtanácsos a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban, ahol 1973 óta dolgozik és főigazgató volt 1993-tól 2004-ig. Az elmúlt évtizedben szerkesztette a Múzeum évkönyvét, a Technikatörténeti Szemlét. Muzeológusként 15 nagyobb kiállítást rendezett Magyarországon és külföldön (Bécs, Berlin, Buenos Aires).

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) szerezte Ph.D. fokozatát, ahol habilitált is 2003-ban. Azóta tanított a Kaposvári Egyetemen és Ph.D. folyamatok gondozásában vesz részt a BME-n.

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága titkára 1984 óta, alelnöke 2008-tól. Ebben a minőségében szervezi 27 éve a tudomány- és technikatörténész szakma éves konferenciáját a Magyar Orvostörténelmi Társasággal közösen. Az elmúlt 17 évben szerkeszti a konferencia munkálatait is. Az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának alelnöke 2008 óta; a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatörténeti Szakosztályának elnöke 2005 óta.

Fontosabb publikációi: Német-magyar kapcsolatok a kémiában, az élelmiszeriparban és a vegyiparban (Abigél Kiadó, Budapest 1995); Bíró László József  (Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1997), Justus von Liebig magyar levélkapcsolatai I-II. (magyarul és németül), (Technikatörténeti Szemle XXV. és XXVI.) 203 cikke jelent meg, fele németül és angolul. Jelenlegi fő kutatási témái: Kutatónők a természet- és műszaki tudományokban Közép-Európában; A 18-20. századi kémia társadalomtörténete Magyarországon.

Az elmúlt három évben titkára volt az ICOM (International Council of Museums – Múzeumok Nemzetközi Tanácsa) Műszaki Múzeumi Bizottságának.

Alelnöke és elnöke volt 16 éven át az IUHPS (International Union for the History and Philosophy of Science – Nemzetközi Tudománytörténeti és Filozófiai Unió) „Nők a természettudományok, a technika és az orvoslás történetében” bizottságának, és vezetőségi tagja a technikatörténeti bizottságnak.

Az IUHPS-nek (International Union for the History and Philosophy of Science – Nemzetközi Tudománytörténeti és Filozófiai Unió) főtitkárhelyettese volt 2005 és 2009 között és mint ilyen a XXIII. Nemzetközi Tudomány- és Technikatörténeti Kongresszus (2009. Budapest) helyi szervezőbizottságának elnöke volt.