Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Szabó Lajos PhD

Szabó Lajos 1958-ban született a békés megyei Dobozon. Történész, kulturális menedzser, a neveléstudomány kandidátusa. Nyolc évig dolgozott a Testnevelési Egyetemen, majd 1990-től a Magyar Sportmúzeum igazgatója. 1988-óta megszakításokkal óraadó tanára a TF-nek, 2008-óta a SOTE TF címzetes egyetemi docense. Tagja az MTA neveléstörténeti albizottságának, számos hazai és nemzetközi szakmai és tudományos társaságnak. Kutatási területe a magyar testnevelés és sporttörténet, valamint az olimpiai mozgalom története. E témakörökben nagyszámú hazai és külföldi kiállítást rendezett és számos publikációja jelent meg. Munkája elismeréseként 1995-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Elismerő Diplomáját, 2003-ban Ezüstgerely Díjat, 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét kapta meg.