Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Várszegi Asztrik püspök, panonhalmi főapát

1964. belép a Pannonhalmi Szent Benedek Rendbe, 1971 pappá szentelik.
1971-76. Budapest ELTE BTK történelem-német szakos középiskolai tanári diploma megszerzése.
1975-1988, gimn. tanár Győr és Pannonhalma, Szent Gellért Hittudományi Főiskola főiskolai tanár Pannonhalmán.
l985-től főmonostori perjel,
1988-1991 esztergomi segédpüspök.
1991-2018 pannonhalmi főapát, 2018-tól nyugdíjban