Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem

Dr. Balázs Péter (1946, Cibakháza/Magyarország) a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte diplomáját 1970-ben. Szakorvosi végzettségei: 1974-ben sebészet, 1997-ben társadalomorvostan, 2003-ban megelőző orvostan és népegészségtan. PhD. fokozatát 1997-ben szerezte. Értekezésének címe: Alkalmazotti hivatáserkölcs és üzleti orvoslás ellentéteinek eredete a magyar orvosi etikában. Pályáját sebész orvosként kezdte 1970-ben, majd folytatta 1993-ig. A Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Orvosi Népegészségtani Intézetében, 1994-2000 között dolgozott, 2001-től kezdődően pedig a Semmelweis Egyetemen. Jelenleg az Általános Orvostudományi Karon a Népegészségtani Intézet helyettes igazgatója. Fő szakmai területei: az orvosi hivatásmitológia, az egészségügy igazgatástörténete és történeti gazdaságtana, az egészségpolitika általános és szakpolitikai területei és az egészségügy humán erőforrásainak kutatása.