Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Tóth Benedek PhD

A SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének adjunktusa. Magyar nyelv és irodalom, valamint szociológia szakos diplomáit a Szegedi Tudományegyetemen, doktori fokozatát pedig az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájának Film-, média- és kultúraelméleti programjában szerezte. Kutatási területei: rendszerelmélet, médiaelmélet, médiatörténet. Legfontosabb publikációi: Médiumok és valóságaik. Egy rendszerelvű médiaelmélet vázlata. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2014. A mindennapi élet mediatizációjának stratégiái a 19. század második felének bécsi és pesti napilapjaibanApertura, 2016 / tél. Az egészség fogalmának kulturális konstrukciója az 1850-es években. AETAS, 2019/ 4. 75-91. (Rudisch Ferenccel közösen.)