Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
dr. Vingender Szonja doktorandusz

Vingender Szonja fogorvosi tanulmányait a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán folytatta 2007-2012 között. Summa cum laude diplomájának megszerzését követően az Arc,- Állcsont,-Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján helyezkedett el dentoalveolaris rezidensként.
A temporomandibuláris ízületi kezelés témájában már hallgató korában TDK-munkát végzett, ennek eredményeként a Tudományos Diákköri Konferencián 2. helyezést ért el vele. Szakdolgozatát, rektori pályázatát sikeresen ebből az anyagból írta. Több konferencián tartott előadást, 2018-ban elsőszerzős publikációja jelent meg az Orvosi Hetilapban. Magánrendelői munkáján kívül a Szájsebészeti Klinikán dolgozik szakorvosként.