Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Iancu Laura

 

A PPKE Hittudományi Karán, a SZTE Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszéken szerzett egyetemi diplomát. Doktorátusát a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskolájában védte meg, 2012-ben. 2011-től a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének tudományos munkatársa. Néprajzi terepmunkát elsősorban a romániai Moldvában végzett, a moldvai magyar katolikusok körében. Kutatómunkája a moldvai katolikus egyház történetére, a helyi közösségek vallásosságára, a népi vallásosság és a vallásos mentalitás kérdéseinek vizsgálatára terjed ki. Számos hazai és külföldi konferencián vett részt. Tanulmányai, kötetei főként magyar nyelven jelentek meg.