Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Tillmann Ármin

 

Filozófiai tanulmányaimat 2015-ben kezdtem a heidelbergi Ruprecht Karl Universitäten, majd 2017-ben folytattam, később alapszakos diplomát szerezve, a Bécsi Egyetemen. Mesterszakos tanulmányaimat 2019-től az ELTE-n folytatom. Tanulmányaim mellett elsősorban baloldali-rendszerkritikai szövegek fordításával foglalkozom.  Főbb filozófiai súlypontjaim és leendő kutatási területek: kritikai elméletek, posztmarxizmus, politikai utópiák, modern/posztmodern, ideológiakritika, diskurzuselemzés, posztkoloniális elméletek, forradalom- és erőszakelméletek.