Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Alliquander Anna dr. tanársegéd

Alliquander Anna (Budapest, 1977) 2003-ban diplomázott a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, mely tanulmányokat megszakította a Sydney-i olimpián való részvétel miatt (könnyűsúlyú kétpárevezős versenyszám). A sport, a mozgás, a környezet iránti feltétlen tisztelet a preventív medicina felé fordította érdeklődését. A megelőzőorvostan és népegészségtan szakvizsgáját 2008-ban szerezte meg. 2003 óta rezidensként, jelenleg tanársegédként dolgozik a SE Népegészségtani Intézetében. Doktoranduszként kutatja az evezőssport egészségmegőrző szerepét, kiváltképp a női evezésben. 1989 óta evez a Danubius Nemzeti Hajós Egyletben, tagja a Magyar Evezős Szövetség Hagyományőrző Bizottságnak.