Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/21
dr. Solymosi Dóra doktorandusz

Orvos, dietetikus. Diplomáit a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán
(2017), valamint a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának dietetika szakirányán
(2015) szerezte. Fő érdeklődési területe az orvostudomány és a táplálkozástudomány
határterületeit érintő témák. A skóciai Rowett Institute of Nutrition and Health ösztöndíjasa
volt. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Rácz Károly Doktori Iskola PhD-hallgatója (Klinikai
Orvostudományok Doktori Iskola). Kutatási témája az étel-adverz reakciók interdiszciplináris
jelentősége felnőttkorban. Tagja a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai
Társaságnak és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének.