Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
dr. Fekete Gabriella szakgyógyszerész

dr. Fekete Gabriella szakgyógyszerész, 1988-ban született. Egyetemi tanulmányait 2007-2012 a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi
Karán végezte. A diplomaszerzést követően közforgalmú gyógyszertárban dolgozik. Szakvizsgát 2016-ban tett, ezzel szakképesítést szerzett
Gyógyszertár üzemeltetés-vezetés szakirányon.