Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Kutrovátz Gábor PhD

Kutrovátz Gábor 1973. november 10-én született Kaposvárott. Egyetemi tanulmányait az ELTE TTK csillagászat, fizika, és angol szaktanári szakjain végezte 1992 és 1997 között, valamint az ELTE BTK filozófia szakján 1996 és 2001 között. PhD fokozatát 2006-ban szerezte meg a BME GTK Technika-, Mérnök- és Tudománytörténeti Multidiszciplináris Doktori Iskolájában. 1999 és 2016 között az ELTE TTK Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszékének munkatársa tanársegédi, majd adjunktusi minőségben, 2016 óta az ELTE TTK Csillagászati Tanszékének adjunktusa. Kutatási területei a tudományfilozófia és a szociális tudománytanulmányok, az érvelések elmélete, a szakértőiség kutatása, valamint a csillagászat története. Jelenleg az MTMT adatlapja 53 publikációt és 110 független hivatkozást tartalmaz.