Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat
2018/16           ISSN: 2062-2597
Balázs Dorottya

1989-ben született Budapesten, az ELTE BTK Néprajzi Intézetének mesterszakos hallgatója. Alapszakos diplomáját 2010 nyarán szerezte meg, szakdolgozatát vallási néprajzi témában írta. Érdeklődési köre főként a hiedelmekre, vallásosságra, új vallási jelenségekre terjed ki.