Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Balázs Dorottya

1989-ben született Budapesten, az ELTE BTK Néprajzi Intézetének mesterszakos hallgatója. Alapszakos diplomáját 2010 nyarán szerezte meg, szakdolgozatát vallási néprajzi témában írta. Érdeklődési köre főként a hiedelmekre, vallásosságra, új vallási jelenségekre terjed ki.