Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Vajdovich Péter2, egyetemi docens, PhD