Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Krén László doktorandusz

Krén László 1985. szeptember 29-én született Debrecenben. Tanulmányait a Debreceni Egyetemen (történelem) és az ELTÉ-n (ógörög, assziriológia) folytatta. Jelenleg az ELTE Történettudományi Doktori Iskola Ókortörténeti Doktori Programjának hallgatója, disszertációjának témája Ktésias Persika című művének a vizsgálata görög és mezopotámiai források alapján. Egyéb kutatási területe: görög-perzsa kapcsolatok (különös tekintettel a Fekete-tenger térségében), hellenisztikus Mezopotámia, görög etnográfiai irodalom.