Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
dr. Endrődy-Nagy, Orsolya, PhD

dr. Endrődy-Nagy, Orsolya, PhD, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar, Neveléstudományi Tanszékének egyetemi adjunktusa. Kutatási területei az ikonográfia, gyermekkorkutatás és az összehasonlító kultúraközi (multikulturális) elemzés. 2017-ben Hungarian Educational Research Association HERA Évkönyv szerkesztője lett. Elnyerte az ELTE Doktori ösztöndíjait (2010-2013), a HIF (amerikai) ösztöndíját (2014), az ELTE Rektori Kiválósági díját (2016), valamint legutóbb az Új Nemzeti Kiválósági Program, Fiatal kutató I. posztoktori ösztöndíját (ÚNKP-17-4 2017). Disszertációjára épült első monográfiája az Eötvös kiadónál jelent meg 2015-ben a Gyermekkép reneszánsza címmel, legutóbbi könyvfejezete pedig angolul a Peter Lang Kiadónál Frankfurtban Images and Iconography in Cross-Cultural Con­text címmel, mely a japán ukyiyo-e technikával készült metszetek gyermekképét elemzi. A Magyar Pedagógiai Társaság és a HERA mellett a Childhood in the Past Society nemzetközi szakmai szövetség tagja.