Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Prof. dr. A. Gergely András

Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a politikatudomány kandidátusa, az ELTE TÁTK címzetes egyetemi tanára, a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság elnöke (2006 óta), Széchenyi Professzori Ösztöndíjas (2000–2003), az MTA Politikatudományi Bizottságának tagja, az Etnoregionális Kutatóközpont alapító vezetője (1997–2004), OTDK Mestertanár (2015), az OTDK Kulturális- és szociálantropológia zsűri elnöke, a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskolájának oktatója, főiskolai docens. Kutatási területei: politikai antropológia, kisebbségkutatás, városantropológia, filmantropológia, etnoregionalizmus.