Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna PhD

Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna, (1964, Mosonmagyaróvár/Magyarország) az OTKI Egészségügyi Főiskolai Karán védőnő oklevelet, az ELTE BTK-n pedagógia szakos diplomát szerzett, majd a Wesley János Lelkészképző Főiskolán családgondozás szociális szakvizsgát tett. 2007-ben a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában egészség-tudományokban PhD. fokozatot szerzett, doktori értekezésének témája: Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. 2011-ben családterapeuta végzettséget szerzett. 2016-ban Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomány tudományág, társadalomtudomány témában habilitált. Szakmai munkáját egészségnevelőként, családvédelmi főelőadóként kezdte, majd 6 évet a HIETE Egészségügyi Főiskolai Karán oktatott. Ezt követően család-, gyermekvédelemben, idősellátásban intézményvezetőként dolgozott. 2006-tól a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán elsődlegesen preventív családgondozást (krízisprevenció), gyermekvédelmet, gyermek- és ifjúsághigénét oktat. Fő kutatási területei: Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása; családi krízisek és ezek primer prevenciója; koraszülöttek ellátásának szakmai és családi dilemmái; kortárs egészségfejlesztési programok hatékonyságvizsgálata