Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat
2018/16           ISSN: 2062-2597
Friedrich Melinda

Friedrich Melinda, szül. Eger, 1980, német és angol nyelv és irodalom szakos tanár, 2007 és 2012 között a PTE BTK Pszichológi Doktori Iskola Elméleti Pszichoanalízis Programjának hallgatója. Jelenleg tudományos segédmunkatárs az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetében. Kutatási témája korai pszichoanalízis-történet, a különböző analitikai irányzatok Magyarországon, pszichoanalízis a korabeli napisajtóban.