Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Prof.Dr. Nagy Gábor

Szül.: Debrecen, 1957. március 16. Egyetemi tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) Általános Orvosi Karán végezte 1975-81. között. Az általános orvosi diploma megszerzését követően a DOTE Stomatológiai Klinikáján nyert alkalmazást. 1996-tól a Parodontológiai Tanszékén, mint tanszékvezető-helyettes. Tudományos tevékenysége főleg a nyálmirigybetegségek (hyposalivatio), illetve a poliszisztémás autoimmun kórképek stomatológiai vonatkozásai. Két magyar szabadalma került bejegyzésre. 1995-ben szerezte meg az orvostudomány kandidátusi fokozatot. 1998-tól felkérést és kinevezést kapott a Semmelweis Egyetem (SE) Fogorvostudományi Karán, mint az „Orális Diagnosztika” tárgy előadója. 2005-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Oktatói tevékenységét 1998-ban a DOTE-n az ”Év Oktatója” kitüntetéssel ismerték el. Munkásságát 2000-ben megjelent monográfiája (Nyálmirigy betegségek c.) foglalja össze, társszerkesztésében 2005-ben megjelent a Magyarországon úttörő „Orális Diagnosztika” tankönyv.