Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Szívós Mihály CSc. tud. főmunkatárs

Szívós Mihály kandidátus a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa. Szociológiát, filozófiát, történelmet és matematikát tanult az ELTE-n. Szociológusi és történelem tanári diplomáját 1977-ben kapta meg. A filozófia kandidátusa címét 1991-ben nyerte el. A filozófia, a szemiotika és a tudományszociológia terén folytat kutatásokat. A filozófia területén a hallgatólagos tudás elméletével, Charles Sanders Peirce filozófiájával és a Klasszikus Német Filozófia néhány témájával foglalkozik. A jeltudományon belül az elméleti szemiotika, a jelaktusok elmélete és az irodalomszemiotika áll az érdeklődésének középpontjában. Angolul, franciául, németül és magyarul publikált tanulmányokat és eddig hat könyvet. Fontosabb könyvpublikációi: A jelaktusok elmélete, MSZT – Loisir, 2014. Budapest; A jeltől a kódig. Rendszeres szemiotika. Loisir, 2013, Budapest; A személyes és a hallgatólagos tudás elmélete, NTK, 2005, Budapest; A látszat története I. A kezdetektől az i.e. I. század közepéig, Áron Kiadó, 2000, Budapest.