Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
dr. habil. Izsák Éva PhD

Dr. Izsák Éva 1969-ben született Miskolcon.  Geográfus, szociológus. Az ELTE TTK Földrajz-, és Földtudományi Intézet egyetemi docense. 1992-ben végzett az ELTE TTK biológia-földrajz szakán, majd 1996-ban az ELTE BTK szociológus szakán. 1998-ban megszerezte a PhD fokozatot. 2008 óta habilitált doktor. Az MTA Bolyai-plakettjének kitűntetettje (2003). Az ELTE Városkutató Tudományos Műhely alapítója és vezetője. Több ízben tanított a berlini Humboldt Egyetemen. Nemzetközi kutatásai főként német nyelvterületen vannak. Kutatási területe: városföldrajz., Budapest és környéke városi tereinek átalakulása, a földrajzi  tér kutatásának elméleti kérdései. A témában eddig 4 könyve és több, mint 120 publikációja jelent meg.