Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Dr. Kántor Sándorné Dr. Varga Tünde

Dr. Kántor Sándorné Dr. Varga Tünde (sz. Debrecen, 1935.08.19.) 1957-ben a Debreceni Tudományegyetemen (KLTE)  matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet  szerzett. 1957-1971 között középiskolában tanított, 1971-től a DE Matematikai Intézetében tanít. 1977-ben sub auspiciis Rei Publicae Popularis avatták doktorrá, amit PhD fokozatnak minősítették át. Kutatási területei: differenciálgeometria, matematikatörténet, matematika-didaktika, tehetségfejlesztés, matematikai versenyek. Hat önálló könyve jelent meg. 20 kitüntetése van, 2016 júliusában kapta meg a Felsőoktatásért Emlékplakettet.

Tagja a Teaching Mathematics   and Computer Science folyóirat szerkesztő bizottságának, a History of Mathematics and Teaching of Mathematics Nemzetközi Konferencia Szervező Bizottságának, a Bolyai János  Matematikai Társulat Elnökségének.