Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Gaál Botond DSc

Gaál Botonda rendszeres teológia tanszékvezető tanára volt a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 1987 és 2015 között. 1946-ban született Vámosatyán. Előbb matematika-fizika szakon szerzett diplomát a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1970-ben, majd teológiát tanult a Debreceni Református Teológiai Akadémián és az Edinburgh-i Egyetem Teológiai Fakultásán. Teológiai doktor. Dolgozott a Princeton-i Center of Theological Inquiry kutatóintézetben, a természettudomány és keresztyén gondolkodás kapcsolata területén. Az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának főtitkári tisztét töltötte be hat éven át. Ismert szakértője James Clerk Maxwell életművének és Polányi Mihály tudományelméleti munkásságának. Létrehozott egy speciális kutatóintézetet az európai civilizáció történetének kutatására. Az MTA doktora.