Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Iancu Laura PhD

Egyetemi tanulmányokat folyatott és egyetemi diplomát szerzett az ELTE-n, PPKE-n és a SZTE-n, óvodapedagógia, teológia és néprajz szakon. 2012-ben PhD fokozatot szerzett a PTE-n. 2011-től a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet tudományos munkatársa.

Közel két évtizeden át végzett rendszeres terepmunkát a Románia keleti régiójában élő katolikus magyar közösségek körében. Fő érdeklődési területe: a római katolikus egyház története Moldvában, a népi vallásosság történeti kérdései, a vallásos mentalitás. Számos magyarországi és külföldi konferencián vett részt, előadásokat tartott, kiállításokat rendezett.

Öt néprajzi kötetet és közel harminc tanulmánya jelent meg. Főbb publikációk: 2013 Vallás Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat.  L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest – Pécs. 2011 Jeles napok, ünnepi szokások a moldvai Magyarfaluban. Kisebbségkutatás könyvek. Lucidus, Budapest.