Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Németh György Prof.Dr.

Németh György 1956 június 25-én született Kaposvárott, Magyarországon. 1980-ban fejezte be tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1982-ben Hahn István vezetésével summa cum laude eredménnyel megvédte doktori disszertációját „Athéni belpolitika a peloponnésosi háború utolsó szakaszában“ címmel. 1981-től dolgozik az ELTE Ókortörténeti Tanszékén. 1997-ben a debreceni KLTE Ókortörténeti Tanszékének vezetője. 1997-ben habilitált „A polisok világa“ című disszertációjával. 2000. 12. 15-én kapta meg az MTA Doktora címet „Mikroszociális és makroszociális stratégiák a görög archaikus és kora klasszikus korban“ című disszertációjával. 2001. 07. 01-től az ELTE és a Debreceni Egyetem professzora. Kutatási területe az archaikus és klasszikus Hellas, görög felirattan és az antik mágia. 1991-ben elnyerte az Ókortudományi Társaság Révay Díját. Az Ókortudományi Társaság és az Association Internationale d’Epigraphie Grecque et Latine tagja, 1998-tól a Reial Academia de Bones Lletres (Barcelona). levelező tagja. 2000-ben elnyerte a Marót Károly díjat is.