Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/21
Horváth Györgyi PhD, Filep Rita PhD

Horváth Györgyi 1976-ban született Kaposváron. 1999-ben a Pécsi Tudományegyetemen szerzett biológia szakos tanári diplomát, majd a Természettudományi Kar Biológiai Doktori Iskolájában 2005-ben PhD fokozatot. 2002 óta a PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak oktatója, a Farmakognóziai Intézet munkatársa. Oktatói tevékenysége a Farmakognózia és Fitoterápia, tárgyakat foglalja magában magyar és angol nyelven, számos elektív és fakultatív tantárgy tantárgyfelelőse. Szakdolgozó, TDK- és PhD-hallgatók tudományos tevékenységét irányítja. Kutatómunkája: illóolajok antimikrobás és gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata in vitro és in vivo módszerekkel. Számos kutatási pályázat résztvevője és témavezetője (OTKA PD 104660). Felsőfokú angol és alapfokú német nyelvtudással rendelkezik.

Filep Rita 1987-ben született Szatmárnémetiben. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szerzett Kertészmérnöki diplomát, ezt követően pedig a Pécsi Tudományegyetemen Környezetkutatói oklevelet. 2012-2015 között a PTE Biológia Doktori Iskolájának hallgatója. Részt vesz a PTE ÁOK Farmakognóziai Intézet Farmakobotanika gyakorlatainak oktatásában. Kutatási területe: özönnövények allelopátiás és antimikrobás hatásának vizsgálata, valamint gyógynövények szövettani és fitokémiai sajátosságainak vizsgálata. Felsőfokú román és középfokú angol nyelvtudással rendelkezik.