Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat
2018/16           ISSN: 2062-2597
Balázs Viktória Lilla MSc hallgató

Balázs Viktória Lilla1990-ben született Kaposváron. A Pécsi Tudományegyetem Biológus szakán szerzett alapdiplomát, jelenleg másodéves MSc-s hallgató. 2012-től vesz részt a PTE ÁOK Farmakognóziai Intézet kutatási projektjeiben. Kutatási területe: özönnövények allelopátiás és antimikrobás hatásának vizsgálata, valamint gyógynövények szövettani és fitokémiai sajátosságainak vizsgálata. Német nyelven középfokon, angol és olasz nyelven alapfokon beszél.