Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/21
Gaál György dr. prof. honor.causa

Gaal György(1948. febr. 16. Kolozsvár) irodalom- és művelődéstörténész. Iskoláit Kolozsvárt az Ady–Sincai Líceumban (volt Ref. Kollégium) végezte. A BabeşBolyai Tudományegyetemen szerzett angol–magyar szakos diplomat (1971) majd  irodalomtudományi doktorátust (1981). 1971-től kolozsvári középiskolákban tanít angolt, magyart, világirodalmat, 1985-től a Protestáns Teológiai Intézetben a magyar nyelv és irodalom tanára 2009-es nyugdíjazásáig. A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaságnak 1990-es alapításától alelnöke, 2003-tól elnöke, a Házsongárd Alapítvány ügyvezető elnöke (1999-től). Kutatási területei: magyar és angol irodalomtörténet, Kolozsvár helytörténete, orvostörténet, egyháztörténet, egyetemtörténet. Munkásságát 15 önálló kötet, számos antológia, sajtó alá rendezés, folyóiratokban megjelent tanulmány képezi. Kitüntetései: az Írószövetség díjai (1999, 2004), Apáczai-díj (2004), Magyar Kultúra Lovagja (2007),Professor honoris causa (PTI, 2007), Gróf Mikó Imre-emlékérem (2009),Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) –tiszteleti tag (2010),Magyar (Köztárasági) Érdemrend Lovagkeresztje (2012).