Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Wirth Tamás doktorandusz, Farkas Ágnes PhD, Papp Nóra PhD

Wirth Tamás 1989-ben született Nagyatádon. Okleveles biológusként végzett 2012-ben a PTE Természettudományi Karán, 2012-től PTE TTK Ökológiai Tanszékén a Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola nappali tagozatos PhD hallgatója. Kutatási témája a flóra és vegetáció vizsgálata urbán környezetben. 2014-ben elnyert Erasmus ösztöndíj révén 3 hónapos szakmai gyakorlaton vett részt a Cseh Köztársaságban, ahol bekapcsolódott a Masaryk Egyetem Vegetációs Kutatócsoportjának városi biodiverzitással foglalkozó munkájába. Doktori tanulmányai során 4 kurzus oktatásban vesz részt. Angol nyelven középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, németül alapfokon beszél.