Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Dénes Tünde doktorandusz

Dénes Tünde 1981-ben született Kézdivásárhelyen. Felsőfokú tanulmányait Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetem végezte, ahol 2005-ben biológiatanári diplomát szerzett. Jelenleg Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban oktat biológiát. 2013 őszétől a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakognóziai Tanszékének levelező tagozatos PhD-hallgatója. Kutatási területe: etnobotanikai adatok gyűjtése, értékelése és egyes gyógynövényfajok hisztológiai és fitokémiai elemzése. Felsőfokon ismeri a román nyelvet, középfokú szinten a német és az angol nyelvet.