Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/21
Czigle Szilvia PhD

Czigle Szilvia1974-ben született Rév-Komáromban (Komárno, Szlovákia). Anyanyelvén a Rév-Komáromi Selye János Gimnáziumban szerzett érettségit. Később tanulmányait a Pozsonyi Comenius Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán folytatta, ahol 1997-ben szerzett gyógyszerészdiplomát, később gyógyszerészdoktori PharmDr. (2000) és PhD. fokozatot (2004), majd 2014-ben habilitált Farmakognózia szakon. Jelenleg a Pozsonyi Comenius Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai és Botanikai Tanszékének docense, ahol a Farmakognózia és Gyógynövénytechnológia tárgyak oktatásában vesz részt szlovák és angol nyelven. Két szakvizsgával rendelkezik (Gyógyszerügyi szervezés 2000, Attestation d´homéopathie 2000). Együttműködik számos testvérintézettel: a SZTE GYTK (2000-), SOTE GYTK (2008-) és PTE ÁOK (2014-) egyes intézeteivel, továbbá a prágai Károly Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával és a Brünni Állatorvos- és Gyógyszerésztudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával. A Szlovák Országos Gyógyszerészi Intézet (SIDC)Fitoterápiás és Homeopátiás Munkabizottságának tagja, szakértője, továbbá Szlovákiát képviseli aHMA HMPWG munkacsoportjában.