Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/21
Kocsis Marianna PhD

Kocsis Marianna 1972-ben született Zalaegerszegen. Biológia-német szakos tanárként végzett 1997-ben Pécsett az akkori Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi, illetve Bölcsészettudományi Karán. 2001-ben a pécsi Biológia Doktoriskola doktoranduszaként PhD fokozatot szerzett. 2002 óta a Pécsi Tudományegyetem Biológiai Intézetének munkatársa. Pályafutása során részt vett a Növényszervezettan és Molekuláris biológia tárgyak oktatásában, oktatásszervezőként a szőlész-borász felsőfokú szakképzés vezetésében. Jelenleg a Növényélettan gyakorlatok tantárgyfelelőse, az előadások részoktatója. Kutatási témája 2008 óta magában foglalja szőlőfajták szövettani, fitokémiai és rezisztencia vizsgálatát. A témában nemzetközi kapcsolatai (Németország, USA) és OTKA (K101430, 2012-2016) pályázat segíti. Kutatásában biológus, biológiatanár és környezettanos hallgatók vesznek részt. Angol, német és latin nyelvvizsgával rendelkezik.