Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Papp Nóra PHD

Papp Nóra1977-ben született Nagykanizsán. Biológiatanárként végzett 2000-ben Pécsett a PTE Természettudományi Karán, majd 2005-ben a pécsi Biológia Doktoriskola doktoranduszaként védte meg PhD munkáját. 2003 óta a PTE Általános Orvostudományi Kar Farmakognóziai Intézetének munkatársa. Fő feladatai: a Farmakobotanika kötelező tárgy mellett 8 kurzus oktatása, 4 tárgy angol nyelven is. 2007 óta az erdélyi népi gyógynövényismeret kutatásával, eddig feltáratlan növényfajok szövettani és hatóanyag-vizsgálatával foglalkozik, amellyel 2013-2016 között OTKA (PD 108534) pályázatot nyert el. A kutatásba irányításával gyógyszerész-, biológus- és orvostanhallgatók, valamint PhD-hallgatók kapcsolódtak be. Angol, német és spanyol nyelvvizsgával rendelkezik.