Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat
2018/16           ISSN: 2062-2597
Bodnár-Király Tibor doktorandusz

BODNÁR-KIRÁLY TIBOR, politológus, doktorandusz az ELTE BTK Történettudományok Doktori Iskolájában (Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történelem Doktori Program). Fiatal kutató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutatóközpontjában. Kutatási és doktori témája a 18. század végének eszmetörténete, valamint statisztikai- és államtudományi diskurzusai Decsy Sámuel példáján.