Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
dr. Bodnár-Király Tibor PhD

BODNÁR-KIRÁLY TIBOR, PhD eszmetörténész-politológus, tudományos munkatárs az ELTE BTK Történeti Intézetének, Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történelem Tanszékén. Tagja az ELTE Bölcsészettudományi Karán működő tudománytörténeti kutatócsoportnak. Kutatási témája kiterjed a tágan értett felvilágosodás eszmetörténetére, különös tekintettel a német statisztikai- és államtudományi irodalom 18. századi recepciójára.