Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Tóth Mónika doktorandusz

Tóth Mónika1987-ben született Túrterebesen. Felsőfokú tanulmányait a Nagyváradi Egyetem Orvos- és Gyógyszerészképző Szakán végezte, ahol 2011-ben gyógyszerész diplomát szerzett. 2011 novemberétől 2 éven át gyógyszerészként dolgozott Szatmárnémetiben egy magángyógyszertárban, majd 2013 novemberétől Szatmárhegy főgyógyszerészének nevezték ki, ahol a község orvosaival együttműködve vesz részt a lakosság egészségügyi ellátásában. 2014 őszétől a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakognóziai Tanszékének, valamint Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetének levelező tagozatos PhD-hallgatója. Kutatási területe: népi gyógynövényismereti adatok gyűjtése, értékelése és kísérletes bizonyításra váró növényfajok antimikrobás hatásának tesztelése. Felsőfokon beszél románul, középfokú szinten ismeri a német nyelvet és alapszinten érti az angolt.