Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/21
Rajki Veronika

A szerző 1977-ben született Győrött. Diplomás ápoló, Egészségtan tanár és Egészségügyi menedzsment szakértő diplomákkal rendelkezik. Jelen tanulmány szerzőjének munkahelye:Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, Ápolástan Tanszék. 2006. óta dolgozik a Tanszéken tanársegédként. Doktori képzésben vett részt a Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok (Multidiszciplináris orvos-tudományok) Doktori Iskolában, a 8/6. számú Egészségtudományi kutatások programjában. Jelenleg fokozatszerzési eljárás alatt áll. A szerző kutatási témája: Szerv-, szövetátültetések ápolási és ápolásetikai vonatkozásai, ezen belül az Ápolási- és ápolásetikai vonatkozások a transzfúziós terápiában. A szerző a témájához kapcsolódó publikációkkal, elfogadásra került kéziratokkal rendelkezik, illetve hazai-, nemzetközi konferenciákon szerepelt előadóként.