Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/21
Z. Karvalics László, egy. docens

Z. Karvalics László(1961) történész, információs társadalom kutató, a Szegedi Tudományegyetem Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének egyetemi docense, korábban a BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Intézet alapító igazgatója (1998), az Információs Társadalom c. negyedéves folyóirat alapító főszerkesztője (2000-2006). Számos, információs társadalommal és információtudománnyal foglalkozó kurzus kidolgozója, szakkönyv és tanulmány szerzője. Kar Kiváló Oktatója (1999), Széchenyi-Ösztöndíjas (2000-től). Főbb kutatási témái: az információs társadalom születése, elméletei, az Internet kultúrtörténete, információtörténelem, közoktatás és tudomány az információs társadalomban. Közel húsz szakkönyv és kétszáz tanulmány szerzője. Ld. elsősorban: Information Society Dimensions (JATE Press, 2010), Úton a digitális kori kormányzás felé (DEMOS, 2008) és Az információs társadalom keresése (Aula-Infonia, 2002).