Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Zimonyi Ákos doktorandusz

Zimonyi Ákos 1987. március 24-én született Budapesten, az ELTE Bölcsészettudományi Karon végzett 2011-ben latin-történelem szakon, 1 évvel később latin- ill. történelemtanári diplomát szerzett. 2011 óta az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Ókortörténet program doktorandusza, 2013 október és 2014 február között Campus Hungary ösztöndíjas a hallei Martin Luther Egyetem Orvostudományi Karán, az Orvostörténeti és Orvosi Etikai Intézetben. Disszertációját a Római Birodalom orvosai társadalmi helyzetéből az epigráfiai források alapján írja, témavezetője Németh György. Kiemelt témái az antik orvostörténet mellett római (és görög) társadalomtörténet, antik historiográfia, görög és latin epigráfia.