Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/21
Farkas Péter PhD

Dr. Farkas Péter PhD (Budapest, 1967), egyetemi docens, Semmelweis Egyetem TSK, Társadalomtudományi Tanszék. Ph.D doktori fokozatát 2005-ben a Nizzai Egyetem Jogtudományi Karán szerezte, Franciaországban. Témája az Európai Unió és a sport viszonyrendszere volt. 2001-ben, ugyanitt, Politika Európában MSc diplomát kapott. 2000-ben a berlini és nizzai Felsőfokú Nemzetközi Tanulmányok Európai Intézetében Európa és Nemzetközi Tanulmányok Master’s fokozatú diplomát, 1999-ben Sportmenedzsment MSc fokozatot szerzett.A Magyar Testnevelési Egyetemen 1990-ben Testnevelő tanári diplomát kapott. Kutatási területe az EU és a sport, a politika és a sport kapcsolata, valamint a fair play. Számos publikációja közül néhány: EU és sport (2013), Sportstruktúrák Európában: Finnország sportigazgatási modellje (2011), Állami szerepvállalás a sportban (2010), Can we talk about European public policy in the field of sport? (2009), Európai Sport a lisszaboni szerződés ratifikálása idején (2009), Le sport saisi par l’Union européenne (2007). A Magyar Sporttudományi Társaság EU szakbizottságának elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének, és a Magyar Sportmenedzser Társaság tagja