Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
ifj. Lomnici Zoltán PhD

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, ügyvéd. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatta és
fejezte be jogi tanulmányait summa cum laude minősítéssel. Emellett Salzburgban, valamint az
Université Paris Sorbonne szervezésében vett részt jogi, illetve közigazgatási képzésben.
Egyetemi évei alatt Erasmus, illetve Köztársasági Ösztöndíjas, 2008 és 2013 között a Fogarty
International Center (USA-NIH) ösztöndíjasa. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián
2001-ben és 2002-ben dolgozataival II. helyezett lett. Oktatói pályáját Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen, ahol 2008-ban egyetemi adjunktusi kinevezést kapott, illetve a Rendőrtiszti
Főiskolán kezdte, emellett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán
az Alkotmányjogi Tanszéken oktatott. Több szakmai szervezet tagja, 2004 óta rendszeresen
publikál, több monográfia szerzője, illetve társzerzője. 2007-ben jogi szakvizsgát tett, 2013-ban
tudományos fokozatott szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. 2018
óta az Alkotmányjogászok Nemzetközi Társaságának (IACL) tagja.