Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat
2017/15           ISSN: 2062-2597
ifj. Lomnici Zoltán PhD

Ifj. dr. Lomnici Zoltán 1980-ban született, a Karinthy Frigyes két tanítási nyelvű gimnázium elvégzését követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatta és fejezte be jogi tanulmányait summa cum laude minősítéssel. Emellett Salzburgban, Bécsben, valamint az Université Paris Sorbonne-on vett részt jogi, illetve közigazgatási képzésben. Egyetemi évei alatt Erasmus, illetve Köztársasági Ösztöndíjas, 2008 és 2013 között a Fogarty International Center (USA-NIH), illetve a Fővárosi Önkormányzat, Fővárosi Szociális Közalapítvány ösztöndíjasa. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 2001-ben és 2002-ben dolgozataival II. helyezett lett. Jogi oktatói pályáját a Rendőrtiszti Főiskolán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ahol 2008-ban egyetemi adjunktusi kinevezést kapott, illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen kezdte, emellett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán a Közigazgatási Jogi Tanszéken, valamint az Alkotmányjogi Tanszéken oktatott 2007-ben jogi szakvizsgát szerzett, jelenleg is ügyvédi tevékenységet folytat. Több szakmai szervezet tagja, 2004 óta rendszeresen publikál, több monográfia szerzője, illetve társzerzője. 2013-ban tudományos fokozatott szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán.