Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Gradvohl Edina PhD

Gradvohl Edina 1976 december 16-án született Mezőcsáton, Magyarországon. 2001-ben fejezte be tanulmányait történelem szakos középiskolai tanárként, majd 2002-ben ógörög szakos filológusként a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, Debrecenben. 2004-ben summa cum laude minősítéssel védte meg doktori disszertációját Tegyey Imre professzor vezetésével Sóranos Gynaikológiája címmel. 2003-tól a Zsigmond Király Főiskola Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézetének főiskolai adjunktusaként dolgozik. 2001-2005 kutatásokat folytat Barcelonában, Genfben, Heidelbergben, Bécsben és Rostockban. 2008 óta a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának Társadalomtudományi Intézetében dolgozik adjunktusként. Kutatási területei: egészségügyi etika, orvostörténet (különösen az antik görög és római orvoslás története) és a halál kultúrtörténete. 2004-től a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Ókortudományi Társaság tagja, valamint a Magyarországi Humboldt Egyesület pártoló tagja. Számos cikke, könyvfejezete és tanulmánya jelent meg.

http://delfin.unideb.hu/~history/okor/orvos/gradvohl.html